Kết quả bóng đá VĐQG Na Uy nữ hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG Na Uy nữ
Kết quả VĐQG Na Uy nữ (40)
#
Ngày 26/11
19:00 VĐQG Na Uy nữ
Avaldsnes Nữ Avaldsnes Nữ
Image/team/images/32981/1gwdqdmcbp26.png Tromso Nữ
HT 1 2
FT 1 2
# 1 3
   
   
   
Ngày 23/11
00:00 VĐQG Na Uy nữ
Tromso Nữ Tromso Nữ
/Image/team/images/20200330115737.gif Avaldsnes Nữ
HT 0 0
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 18/11
19:30 VĐQG Na Uy nữ
Roa (w) Roa (w)
Image/team/images/16785/1gqrk4a3mq1d.png Aasane (w)
HT 1 0
FT 2 0
# 8 1
   
   
   
19:30 VĐQG Na Uy nữ
Stabaek (w) Stabaek (w)
/Image/team/images/20200330115737.gif Avaldsnes (w)
1
HT 2 0
FT 5 0
# 5 1
   
   
   
19:30 VĐQG Na Uy nữ
Arna Bjornar (w) Arna Bjornar (w)
Image/team/images/20210617110216.png Lyn (w)
HT 0 1
FT 2 2
# 3 8
   
   
   
19:30 VĐQG Na Uy nữ
SK Brann (W) SK Brann (W)
/Image/team/images/2012121821252.jpg LSK Kvinner (w)
HT 2 1
FT 2 2
# 5 6
   
   
   
19:30 VĐQG Na Uy nữ
Rosenborg BK  (w) Rosenborg BK (w)
/Image/team/images/20200330115803.gif Valerenga (w)
HT 0 0
FT 3 0
# 8 2
   
   
   
Ngày 11/11
19:30 VĐQG Na Uy nữ
Lyn (w) Lyn (w)
/Image/team/images/60637/1gqrk4a3mj3.png SK Brann (W)
HT 2 1
FT 3 2
# 2 5
   
   
   
19:30 VĐQG Na Uy nữ
Aasane (w) Aasane (w)
/Image/team/images/2008699483114019.jpg Arna Bjornar (w)
HT 1 0
FT 2 1
# 5 2
   
   
   
19:30 VĐQG Na Uy nữ
LSK Kvinner (w) LSK Kvinner (w)
Image/team/images/20210617110333.png Rosenborg BK (w)
HT 0 1
FT 1 1
# 5 5
   
   
   
19:30 VĐQG Na Uy nữ
Valerenga (w) Valerenga (w)
/Image/team/images/20200330115711.jpg Stabaek (w)
HT 2 1
FT 3 1
# 8 3
   
   
   
19:30 VĐQG Na Uy nữ
Avaldsnes (w) Avaldsnes (w)
/Image/team/images/20200330115337.jpg Roa (w)
HT 1 0
FT 1 0
# 4 3
   
   
   
Ngày 05/11
00:00 VĐQG Na Uy nữ
Valerenga (w) Valerenga (w)
/Image/team/images/60637/1gqrk4a3mj3.png SK Brann (W)
HT 0 1
FT 1 1
# 5 0
   
   
   
Ngày 04/11
21:00 VĐQG Na Uy nữ
Stabaek (w) Stabaek (w)
Image/team/images/16785/1gqrk4a3mq1d.png Aasane (w)
HT 2 0
FT 3 0
# 6 6
   
   
   
19:00 VĐQG Na Uy nữ
Roa (w) Roa (w)
Image/team/images/20210617110216.png Lyn (w)
HT 1 0
FT 2 2
# 3 10
   
   
   
19:00 VĐQG Na Uy nữ
Rosenborg BK  (w) Rosenborg BK (w)
/Image/team/images/20200330115737.gif Avaldsnes (w)
HT 1 0
FT 1 1
# 12 2
   
   
   
19:00 VĐQG Na Uy nữ
Arna Bjornar (w) Arna Bjornar (w)
/Image/team/images/2012121821252.jpg LSK Kvinner (w)
HT 0 2
FT 0 3
# 2 3
   
   
   
Ngày 22/10
20:00 VĐQG Na Uy nữ
SK Brann (W) SK Brann (W)
Image/team/images/20210617110333.png Rosenborg BK (w)
HT 2 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Lyn (w) Lyn (w)
/Image/team/images/20200330115803.gif Valerenga (w)
HT 0 1
FT 0 3
# 0 11
   
   
   
Ngày 21/10
21:45 VĐQG Na Uy nữ
Stabaek (w) Stabaek (w)
/Image/team/images/20200330115337.jpg Roa (w)
HT 1 2
FT 4 2
# 6 2
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Avaldsnes (w) Avaldsnes (w)
/Image/team/images/2008699483114019.jpg Arna Bjornar (w)
HT 2 0
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
LSK Kvinner (w) LSK Kvinner (w)
Image/team/images/16785/1gqrk4a3mq1d.png Aasane (w)
HT 1 0
FT 2 0
# 6 1
   
   
   
Ngày 14/10
21:45 VĐQG Na Uy nữ
Aasane (w) Aasane (w)
Image/team/images/20210617110216.png Lyn (w)
HT 1 0
FT 1 1
# 0 4
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Rosenborg BK  (w) Rosenborg BK (w)
/Image/team/images/20200330115711.jpg Stabaek (w)
HT 1 1
FT 1 1
# 9 1
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Valerenga (w) Valerenga (w)
/Image/team/images/20200330115737.gif Avaldsnes (w)
HT 1 0
FT 1 0
# 12 1
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Arna Bjornar (w) Arna Bjornar (w)
/Image/team/images/60637/1gqrk4a3mj3.png SK Brann (W)
HT 0 1
FT 0 4
# 0 0
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Roa (w) Roa (w)
/Image/team/images/2012121821252.jpg LSK Kvinner (w)
HT 0 1
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 07/10
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Stabaek (w) Stabaek (w)
/Image/team/images/2012121821252.jpg LSK Kvinner (w)
1
1
HT 0 1
FT 1 2
# 3 3
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Rosenborg BK  (w) Rosenborg BK (w)
Image/team/images/16785/1gqrk4a3mq1d.png Aasane (w)
HT 0 0
FT 1 0
# 4 2
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Lyn (w) Lyn (w)
/Image/team/images/20200330115737.gif Avaldsnes (w)
HT 1 0
FT 2 0
# 7 3
   
   
   
Ngày 05/10
00:05 VĐQG Na Uy nữ
Valerenga (w) Valerenga (w)
/Image/team/images/2008699483114019.jpg Arna Bjornar (w)
HT 2 1
FT 4 2
# 7 4
   
   
   
Ngày 04/10
21:45 VĐQG Na Uy nữ
SK Brann (W) SK Brann (W)
/Image/team/images/20200330115337.jpg Roa (w)
HT 0 0
FT 0 0
# 8 1
   
   
   
Ngày 16/09
21:45 VĐQG Na Uy nữ
Roa (w) Roa (w)
Image/team/images/20210617110333.png Rosenborg BK (w)
HT 0 1
FT 0 3
# 5 12
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Stabaek (w) Stabaek (w)
/Image/team/images/2008699483114019.jpg Arna Bjornar (w)
HT 1 0
FT 1 0
# 4 5
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Aasane (w) Aasane (w)
/Image/team/images/20200330115803.gif Valerenga (w)
HT 0 0
FT 1 1
# 3 9
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
LSK Kvinner (w) LSK Kvinner (w)
Image/team/images/20210617110216.png Lyn (w)
HT 0 0
FT 1 1
# 5 4
   
   
   
20:00 VĐQG Na Uy nữ
Avaldsnes (w) Avaldsnes (w)
/Image/team/images/60637/1gqrk4a3mj3.png SK Brann (W)
HT 0 3
FT 0 8
# 0 8
   
   
   
Ngày 14/09
00:00 VĐQG Na Uy nữ
Valerenga (w) Valerenga (w)
/Image/team/images/2012121821252.jpg LSK Kvinner (w)
HT 2 0
FT 2 2
# 3 8
   
   
   
Ngày 13/09
22:45 VĐQG Na Uy nữ
SK Brann (W) SK Brann (W)
/Image/team/images/20200330115711.jpg Stabaek (w)
HT 1 0
FT 4 0
# 8 0
   
   
   
Ngày 09/09
21:45 VĐQG Na Uy nữ
Lyn (w) Lyn (w)
Image/team/images/20210617110333.png Rosenborg BK (w)
HT 0 0
FT 0 2
# 3 4
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD VĐQG Na Uy nữ đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD VĐQG Na Uy nữ đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả VĐQG Na Uy nữ hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ VĐQG Na Uy nữ đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá VĐQG Na Uy nữ Vòng 0 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.