Kết quả bóng đá VĐQG Trung Quốc nữ hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG Trung Quốc nữ
Kết quả VĐQG Trung Quốc nữ (40)
#
Ngày 02/12
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Sichuan (W) Sichuan (W)
/Image/team/images/20200323162140.png Shanghai RCB (W)
HT 0 0
FT 0 1
# 1 3
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W) Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W)
/Image/team/images/20200323160048.png Changchun Masses Properties (W)
HT 0 1
FT 2 4
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
HeNan zhongyuan (W) HeNan zhongyuan (W)
/Image/team/images/20200825180703.jpg Jiangsu Wuxi (W)
HT 1 0
FT 1 0
# 7 3
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
ShanXi zhidan (W) ShanXi zhidan (W)
/Image/team/images/20200323161308.png Beijing Beikong (W)
HT 1 0
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Wuhan Jianghan (W) Wuhan Jianghan (W)
/Image/team/images/20200825180753.jpg Hangzhou YinHang (W)
HT 1 1
FT 5 1
# 8 1
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Guangdong Meizhou Huijun (W) Guangdong Meizhou Huijun (W)
/Image/team/images/20200825180848.jpg Shandong Ticai (W)
HT 0 2
FT 0 3
# 3 5
   
   
   
Ngày 25/11
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Jiangsu Wuxi (W) Jiangsu Wuxi (W)
/Image/team/images/20200323161724.png Wuhan Jianghan (W)
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Hangzhou YinHang (W) Hangzhou YinHang (W)
/Image/team/images/20200323161308.png Beijing Beikong (W)
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shandong Ticai (W) Shandong Ticai (W)
Image/team/images/8041/1gtnsygbs02n.png ShanXi zhidan (W)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W) Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W)
/Image/team/images/20200825180558.jpg Guangdong Meizhou Huijun (W)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 2
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shanghai RCB (W) Shanghai RCB (W)
/Image/team/images/20200826114736.jpg HeNan zhongyuan (W)
HT 1 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Sichuan (W) Sichuan (W)
/Image/team/images/20200323160048.png Changchun Masses Properties (W)
HT 0 1
FT 0 2
# 3 3
   
   
   
Ngày 19/11
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Guangdong Meizhou Huijun (W) Guangdong Meizhou Huijun (W)
Image/team/images/8041/1gtnsygbs02n.png ShanXi zhidan (W)
HT 1 1
FT 2 1
# 7 1
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W) Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W)
Image/team/images/10301/1gtnsygb9q1s.png Sichuan (W)
HT 1 0
FT 2 0
# 1 2
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Hangzhou YinHang (W) Hangzhou YinHang (W)
/Image/team/images/20200825180848.jpg Shandong Ticai (W)
HT 1 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Changchun Masses Properties (W) Changchun Masses Properties (W)
/Image/team/images/20200826114736.jpg HeNan zhongyuan (W)
HT 1 1
FT 2 1
# 3 1
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Wuhan Jianghan (W) Wuhan Jianghan (W)
/Image/team/images/20200323162140.png Shanghai RCB (W)
HT 0 1
FT 1 2
# 2 1
   
   
   
13:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Beijing Beikong (W) Beijing Beikong (W)
/Image/team/images/20200825180703.jpg Jiangsu Wuxi (W)
HT 0 0
FT 1 2
# 2 4
   
   
   
Ngày 15/11
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
ShanXi zhidan (W) ShanXi zhidan (W)
Image/team/images/65339/1gv1ydby6126.png Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W)
HT 0 1
FT 0 3
# 6 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shanghai RCB (W) Shanghai RCB (W)
/Image/team/images/20200323161308.png Beijing Beikong (W)
HT 1 0
FT 2 1
# 6 1
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Guangdong Meizhou Huijun (W) Guangdong Meizhou Huijun (W)
/Image/team/images/20200825180753.jpg Hangzhou YinHang (W)
HT 2 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shandong Ticai (W) Shandong Ticai (W)
/Image/team/images/20200825180703.jpg Jiangsu Wuxi (W)
HT 0 0
FT 0 0
# 3 5
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
HeNan zhongyuan (W) HeNan zhongyuan (W)
Image/team/images/10301/1gtnsygb9q1s.png Sichuan (W)
HT 0 0
FT 1 0
# 1 2
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Wuhan Jianghan (W) Wuhan Jianghan (W)
/Image/team/images/20200323160048.png Changchun Masses Properties (W)
HT 2 0
FT 2 0
# 2 9
   
   
   
Ngày 11/11
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Jiangsu Wuxi (W) Jiangsu Wuxi (W)
/Image/team/images/20200825180558.jpg Guangdong Meizhou Huijun (W)
HT 2 0
FT 5 0
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shanghai RCB (W) Shanghai RCB (W)
/Image/team/images/20200825180848.jpg Shandong Ticai (W)
HT 0 0
FT 3 0
# 10 2
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
HeNan zhongyuan (W) HeNan zhongyuan (W)
Image/team/images/65339/1gv1ydby6126.png Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W)
HT 0 1
FT 2 1
# 6 2
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
ShanXi zhidan (W) ShanXi zhidan (W)
/Image/team/images/20200825180753.jpg Hangzhou YinHang (W)
HT 1 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Sichuan (W) Sichuan (W)
/Image/team/images/20200323161724.png Wuhan Jianghan (W)
HT 0 1
FT 0 2
# 4 6
   
   
   
13:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Changchun Masses Properties (W) Changchun Masses Properties (W)
/Image/team/images/20200323161308.png Beijing Beikong (W)
HT 0 0
FT 1 1
# 5 6
   
   
   
Ngày 05/11
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Guangdong Meizhou Huijun (W) Guangdong Meizhou Huijun (W)
/Image/team/images/20200323162140.png Shanghai RCB (W)
HT 0 2
FT 0 5
# 3 10
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Beijing Beikong (W) Beijing Beikong (W)
Image/team/images/10301/1gtnsygb9q1s.png Sichuan (W)
HT 0 0
FT 1 0
# 5 0
   
   
   
13:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Changchun Masses Properties (W) Changchun Masses Properties (W)
/Image/team/images/20200825180848.jpg Shandong Ticai (W)
HT 2 0
FT 3 0
# 8 3
   
   
   
Ngày 04/11
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Jiangsu Wuxi (W) Jiangsu Wuxi (W)
Image/team/images/8041/1gtnsygbs02n.png ShanXi zhidan (W)
HT 1 0
FT 4 0
# 5 3
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
HeNan zhongyuan (W) HeNan zhongyuan (W)
/Image/team/images/20200323161724.png Wuhan Jianghan (W)
HT 0 2
FT 0 5
# 1 1
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Hangzhou YinHang (W) Hangzhou YinHang (W)
Image/team/images/65339/1gv1ydby6126.png Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W)
1
HT 0 0
FT 0 1
# 2 3
   
   
   
Ngày 09/09
15:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Guangdong Meizhou Huijun (W) Guangdong Meizhou Huijun (W)
Image/team/images/10301/1gtnsygb9q1s.png Sichuan (W)
HT 0 0
FT 1 0
# 4 1
   
   
   
Ngày 08/09
18:35 VĐQG Trung Quốc nữ
Wuhan Jianghan (W) Wuhan Jianghan (W)
/Image/team/images/20200323161308.png Beijing Beikong (W)
HT 6 0
FT 8 0
# 0 0
   
   
   
18:35 VĐQG Trung Quốc nữ
Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W) Yongchuan Chashan Bamboo Sea (W)
/Image/team/images/20200825180703.jpg Jiangsu Wuxi (W)
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
18:35 VĐQG Trung Quốc nữ
Shanghai RCB (W) Shanghai RCB (W)
/Image/team/images/20200825180753.jpg Hangzhou YinHang (W)
HT 0 0
FT 1 0
# 12 2
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD VĐQG Trung Quốc nữ đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD VĐQG Trung Quốc nữ đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả VĐQG Trung Quốc nữ hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ VĐQG Trung Quốc nữ đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá VĐQG Trung Quốc nữ Vòng 0 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.